PAKARTOTINIS VISUOTINIS DNSB „GUDELIŲ ŠILAS“ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DNSB „Gudelių šilas“ir Vilniaus miesto M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 butų bei kitų patalpų savininkų DĖMESIUI!

2016 m. liepos mėn. 05 d., 20.00 val.

ŠAUKIAMAS PAKARTOTINIS VISUOTINIS DNSB „GUDELIŲ ŠILAS“ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

SUSIRINKIMAS ĮVYKS POŽEMINĖJE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖJE „C“ DALYJE

REGISTRACIJOS PRADŽIA 19.45 VAL.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. DNSB „Gudelių šilas“ veiklos ataskaita;
2. Administratoriaus „Vilnijos namai“ UAB ataskaita;
3. Naujų valdybos narių rinkimas;
4. Renkamas Bendrijoje ginčus nagrinėjantis asmuo;
5. Kaupiamųjų lėšų laikymo tvarka ir panaudojimas;
6. Bendrijos teritorijos priežiūra, atnaujinimas, aplinkinių teritorijų pritaikymas bendrijos reikmėm;
7. Apsaugos organizavimas;
8. Bendrijos planuojamų pajamų ir išlaidų sąmata 2016 – 2017 m;
9. Didesnių įgaliojimų suteikimas valdybos nariams;
10. Kiti klausimai.

Bendrijos pirmininkas
Robertas Ivanauskas

VISUOTINIS DNSB „GUDELIŲ ŠILAS“ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DNSB „Gudelių šilas“ir Vilniaus miesto M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 butų bei kitų patalpų savininkų
DĖMESIUI!

2016 m. gegužės mėn. 24 d., 20.00 val.

ĮVYKS
VISUOTINIS DNSB „GUDELIŲ ŠILAS“ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

SUSIRINKIMAS ĮVYKS POŽEMINĖJE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖJE „B“ DALYJE

REGISTRACIJOS PRADŽIA 19.45 VAL.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. DNSB „Gudelių šilas“ veiklos ataskaita; 
2. Administratoriaus „Vilnijos namai“ UAB ataskaita; 
3. Naujų valdybos narių rinkimas;
4. Renkamas Bendrijoje ginčus nagrinėjantis asmuo;
5. Kaupiamųjų lėšų laikymo tvarka ir panaudojimas;
6. Bendrijos teritorijos priežiūra, atnaujinimas, aplinkinių teritorijų pritaikymas bendrijos reikmėm;
7. Apsaugos organizavimas;
8. Bendrijos planuojamų pajamų ir išlaidų sąmata 2016-2017 m;
9. Didesnių įgaliojimų suteikimas valdybos nariams;
10. Kiti klausimai.

Bendrijos pirmininkas Robertas Ivanauskas

B ir C parkingų plovimas

Šį trečiadienį ir ketvirtadienį (gegužės 11-12 d.) dienos metu planuojama plauti B ir C parkingus. Prašome gyventojus, esant galimybei, išvaryti automobilius iš šių parkingų dienos metu.