Pakartotinis visuotinis DNSB „Gudelių šilas“ bendrijos narių bei kitų patalpų savininkų susirinkimas

DNSB „Gudelių šilas“ ir Vilniaus miesto M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 namų butų bei kitų patalpų savininkų
DĖMESIUI!

2018 m. vasario mėn. 1 d., 19:30 val.

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS „GUDELIŲ ŠILAS“ BENDRIJOS NARIŲ BEI KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas vyks požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, „C“ dalyje, prie 14 namo 2 laiptinės

Registracijos pradžia 19:00 val.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų Bendrijos valdybos narių rinkimai;
2. Nuolatinės Bendrijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
3. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių papildymas;
4. Bendrijos 2017 m. finansinė ataskaita;
5. Bendrijos 2018 m. metinė pajamų ir išlaidų sąmata;
6. Kiti klausimai.

Karšto vandens sistemų terminė dezinfekcija

Sausio 10 d. nuo 9 val. iki sausio 11 d. 9 val. Gudelių šile vyks karšto vandens sistemų terminė dezinfekcija.

Svarbi informacija karšto vandens vartotojams, kurių pastate bus atliekamas termo šokas

Terminės dezinfekcijos metu, karšto vandens temperatūra Jūsų buto čiaupuose pasieks +66 oC ir bus išlaikyta visą valandą. Administratorius ar karšto vandens prižiūrėtojas nustatytą valandą paprašys Jūsų vidutiniškai stipriai atsukti visus bute esančius karšto vandens čiaupus ir palikti vandenį bėgti 5 minutes.

Terminės dezinfekcijos metu rekomenduojame nesinaudoti karštu vandeniu.

Atminkite – prevencinė dezinfekcija efektyvi tuomet, kai gyventojai laikosi šios instrukcijos.

Po terminės dezinfekcijos rekomenduojama nuimti dušų, čiaupų galvutes, mechaniškai nuvalyti nuosėdas ir pamerkti į specialią dušo galvutėms dezinfekuoti skirtą priemonę.

Būkite atsargūs – nenusiplikykite patys, ypač saugokite vaikus ir vyresnio amžiaus artimuosius.

Stebėkite santechnikos įrangos (čiaupų, maišytuvų, žarnelių) būklę. Jeigu atsiranda gedimo, nesandarumo ar kitų požymių, skubiai užsukite įvadinį čiaupą.

Kviečiame geranoriškai bendradarbiauti ir terminę dezinfekciją atliekančiam prižiūrėtojui paprašius, leisti pamatuoti vandens temperatūrą bute.

Visuotinis DNSB „Gudelių šilas“ bendrijos narių bei kitų patalpų savininkų susirinkimas

DNSB „Gudelių šilas“ ir Vilniaus miesto M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 namų butų bei kitų patalpų savininkų
DĖMESIUI!

2018 m. sausio mėn. 16 d., 19:30 val.

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS „GUDELIŲ ŠILAS“ BENDRIJOS NARIŲ BEI KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas vyks požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, „C“ dalyje, prie 14 namo 2 laiptinės

Registracijos pradžia 19:00 val.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų Bendrijos valdybos narių rinkimai;
2. Nuolatinės Bendrijos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
3. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklių papildymas;
4. Bendrijos 2017 m. finansinė ataskaita;
5. Bendrijos 2018 m. metinė pajamų ir išlaidų sąmata;
6. Kiti klausimai.

Pakartotinio visuotinio DNSB GUDELIŲ ŠILAS narių susirinkimo protokolas Nr. 170228

PAKARTOTINIO VISUOTINIO DNSB GUDELIŲ ŠILAS NARIŲ

 SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 170228

 

2017-02-28

Vilnius

 

Susirinkimas įvyko: 2017-02-28

Susirinkimo pirmininkas: Robertas Ivanauskas

Susirinkimo sekretorius: Aida Palčiauskienė

Balsus skaičiuoja: Darius Matukevičius

Bendrijos narių skaičius: 174

Dalyvavo: 71 bendrijos nariai, dalyvių sąrašas pridedamas (7 priedai)

Informavimas apie susirinkimą: Pranešimas apie susirinkimą, jo darbotvarkę 2017 m. vasario 12 d. buvo paskelbti viešai namo laiptinių skelbimų lentose bei internetiniame puslapyje www.gudeliusilas.lt.

 

DARBOTVARKĖ:

 1. DNSB „Gudelių šilas“ veiklos ataskaita;
 2. Apsaugos kamerų antro etapo organizavimas;
 3. Apsauga dienos metu;
 4. Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas;
 5. TELE2 ryšio antena;
 6. Vartų pulteliai;
 7. Dėl motociklų vietų įrengimo;
 8. Galimi nauji DNSB „Gudelių šilas“ administravimo modeliai;
 9. Naujų valdybos narių rinkimas;
 10. Bendrijos pirmininko rinkimas;
 11. Kiti klausimai.

 

Pirmininkas perskaitė darbotvarkę ir pasiūlė ją patvirtinti. Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu.

 

DNSB „Gudelių šilas“  veiklos ataskaita.

Pirmininkas Robertas Ivanauskas pristatė DNSB „Gudelių šilas“ veiklos ataskaitą. Susirinkimo dalyvius informavo apie esamas pinigines lėšas,  įgyvendintus ir dar vykdomus projektus, įvardino sumas gautas iš kaupiamųjų lėšų mokesčio bei iš 2 proc. paramos mokesčio.

NUTARTA.

DNSB „Gudelių šilas“ veiklos ataskaita pateikta.

 

Apsaugos kamerų antro etapo organizavimas. Planuojama įrengti apsaugos kameras vidinio kiemo bei išorinių parkavimo aikštelių stebėjimui.

NUTARTA.

Balsavimo būdu pritarta antro etapo kamerų įrengimui DNSB ‚Gudelių Šilas“.

Balsavimo rezultatai: „už“- 65 balsai, „prieš“ – 3 balsai, „susilaikė“ – 3 balsai.

 

Apsaugos kamerų stebėjimas dienos metu iš UAB „G4S“ punkto. Šiuo metu apsauga budi ir gyvai kameras stebi nakties metu. Norint, kad kameros būtų stebimos nuotoliniu būdu ir dienos metu, papildomai tektų mokėti ~3,11 eur kiekvienam butui.

NUTARTA.

Nors didesnė gyventojų dalis balsavo „už“, tačiau dėl sąlyginai nedidelio skirtumo tarp pritarusių ir prieštaravusių gyventojų skaičiaus, nutarta šį klausimą palikti sekančiam visuotiniam susirinkimui, pakartotinei diskusijai.

Balsavimo rezultatai: „už“- 38 balsai, „prieš“ – 27 balsai, „susilaikė“ – 6 balsai.

 

Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas. Projektas susipažinimui buvo pateiktas www.gudeliusilas.lt.

NUTARTA.

Balsavimo būdu nutarta patvirtinti DNSB „Gudelių šilas“ vidaus tvarkos taisykles.

Balsavimo rezultatai: „už“- 68 balsai, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 6 balsai.

 

TELE2 ryšio antena. UAB „Tele2“ norėtų ant M.Mironaitės g. 14 namo stogo įrengti GSM anteną ryšiui sustiprinti ir siūlo už tai į bendrijos sąskaitą kas mėnesį mokėti po 300 Eur. Gyventojams buvo paaiškinta, kokie poveikio sveikatai tyrimai ir matavimai buvo atlikti.

NUTARTA.

Balsavimo būdu nepritarta tokios antenos įrengimui.

Balsavimo rezultatai: „už“- 2 balsai, „prieš“ – 66 balsai, „susilaikė“ – 3 balsai.

 

Vartų pulteliai. Šiuo metu yra nemažai pamestų/pavogtų pultelių. Naujų pultelių nebegalima priprogramuoti, nes šiuo metu naudojamas elektroninis blokas daugiau pultelių nebepriima. Norint priprogramuoti naują pultelį, tektų ištrinti visus esamus pultelius, o tada suvesti iš naujo esamų parkingo savininkų pultelius. Svarstyti keli variantai: mobilaus ryšio įranga, naujas pultelių perprogramavimas. Taip pat dar ieškoma papildomų alternatyvių variantų.

NUTARTA.

Balsavimo būdu nutarta, kad bendrijos valdyba gali savo nuožiūra išrinkti logiškiausią sprendimą, investuojant ne daugiau 700 Eur į projektą.

Balsavimo rezultatai: „už“- 64 balsai, „prieš“ – 2 balsai, „susilaikė“ – 5 balsai.

 

Dėl motociklų vietų įrengimo. Yra galimybė įrengti kelias motociklų parkavimo vietas požeminėje parkavimo aikštelėje. Tam būtų reikalingas projektas ir atitinkamas žymėjimas. Gyventojai, norintys parkuoti motociklus požeminėje parkavimo aikštelėje, galėtų tai padaryti oficialiai, sumokėdami nuomos mokestį bendrijai.

NUTARTA.

Balsavimo būdu pritarta, kad būtų sudaryta galimybė bendrijai įrengti motociklų parkavimo vietas požeminėje parkavimo aikštelėje, nuomininkams padengiant vietos įrengimo mokestį bei mokant 30 Eur mėnesinį nuomos mokestį  į bendrijos sąskaitą.

 

Galimi nauji DNSB „Gudelių šilas“ administravimo modeliai. Dabartinio administratoriaus „Vilnijos namai“ darbo kokybė ir požiūris nebetenkina. Rinkoje apklaustos kelios tokias paslaugas teikiančios bendrovės, tačiau neatsirado nei viena, sutinkanti teikti paslaugas bent už panašią kainą. Pasiūlytas bendrijos valdymo modelis, kuomet bendrija pati perima valdymą bei administravimą. Tokiam valdymo modeliui būtų samdomas bendrijos pirmininkas.

NUTARTA.

Balsavimo būdu pritarta, kad DNSB ‚Gudelių Šilas“ patys tiesiogiai perimtų bendrijos valdymą ir administravimą, bei būtų samdomas bendrijos pirmininkas už nustatytą atlygį.

Balsavimo rezultatai: už“- 68 balsai, „prieš“ – 1 balsai, „susilaikė“ – 2 balsai.

 

Pirmininko rinkimas. Bendrijos pirmininkas R. Ivanauskas pristatė naują kandidatą – Simą Palčiauską, kuris galėtų perimti pirmininko ir administratoriaus pareigas už nustatytą atlygį ir skirti ženkliai daugiau laiko bendrijos administravimui. Kitų kandidatų, norinčių tapti bendrijos pirmininku, neatsirado.

NUTARTA.

Balsavimo būdu pritarta, kad nauju samdomu DNSB ‚Gudelių Šilas“ pirmininku ir administratoriumi taptų Simas Palčiauskas  už nustatytą atlygį.

Balsavimo rezultatai: už“- 70 balsų, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 1 balsas.

 

Pasiūlyta mokėti 1000 Eur/mėn.  BRUTO suma  už bendrijos administravimą.

NUTARTA.

Balsavimo būdu pritarta, kad už  DNSB ‚Gudelių Šilas“ administravimą būtų mokama 1000 Eur BRUTO suma per mėnesį. Tai yra, patalpų administravimas savininkams kainuotų 1000 Eur su visais galimais mokesčiais.

Balsavimo rezultatai: už“- 71 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.

 

 

Sutarties pasirašymas su naujai išrinktu pirmininku ir administratoriumi Simu Palčiausku. Dabartiniam  bendrijos pirmininkui  Robertui Ivanauskui suteikti įgaliojimą  pasirašyti sutartį su naujai išrinktu  DNSB „Gudelių Šilas“ pirmininku ir administratoriumi Simu Palčiausku.

NUTARTA.

Balsavimo būdu pritarta, kad Dabartinam  bendrijos pirmininkui  Robertui Ivanauskui būtų suteiktas įgaliojimas  pasirašyti sutartį su naujai išrinktu  DNSB ‚Gudelių Šilas“ pirmininku ir administratoriumi Simu Palčiausku.

Balsavimo rezultatai: už“- 71 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.

 

Naujų valdybos narių rinkimas. Šiuo metu trūksta 2 valdybos narių: iš 14 namo I laiptinės bei 12 namo II laiptinės. Iš 14 namo pasiūlytas kandidatas – Donatas Šiurna. Is 12 namo kandidatų neatsirado.

NUTARTA.

Balsavimo būdu pritarta Donato Šiurnos kandidatūrai į bendrijos valdybos narius.

Balsavimo rezultatai: už“- 71 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.

 

Ginčų sprendimo  komisijos (nario) rinkimai . Pasiūlytas kandidatas – Mindaugas Krakauskas.

NUTARTA.

Balsavimo būdu pritarta Mindaugo Krakausko  kandidatūrai.

Balsavimo rezultatai: už“- 71 balsas, „prieš“ – 0 balsų, „susilaikė“ – 0 balsų.

 

PROTOKOLO PRIEDAI:               

Nr. 1,2,3,4,5,6,7  Susirinkimo narių sąrašas

Nr. 8  DNSB ‚Gudelių Šilas“ Vidaus tvarkos taisyklės

 

Pakartotinis visuotinis DNSB „Gudelių šilas“ bendrijos narių susirinkimas

DNSB „Gudelių šilas“ ir Vilniaus miesto M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 butų bei kitų patalpų savininkų DĖMESIUI!

2017 m. vasario mėn. 28 d., 19:30 val.

ŠAUKIAMAS PAKARTOTINIS VISUOTINIS DNSB „GUDELIŲ ŠILAS“ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

SUSIRINKIMAS ĮVYKS POŽEMINĖJE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖJE „C“ DALYJE
(prie buvusio apsaugos posto)

REGISTRACIJOS PRADŽIA 19.00 val.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. DNSB „Gudelių šilas“ veiklos ataskaita;
2. Apsaugos kamerų antro etapo organizavimas;
3. Apsauga dienos metu;
4. Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas;
5. TELE2 ryšio antena;
6. Vartų pulteliai;
7. Dėl motociklų vietų įrengimo;
8. Galimi nauji DNSB „Gudelių šilas“ administravimo medeliai;
9. Naujų valdybos narių rinkimas;
10. Bendrijos pirmininko rinkimas;
11. Kiti klausimai.

Bendrijos pirmininkas
Robertas Ivanauskas

Pataisytas DNSB „Gudelių šilas“ vidaus tvarkos taisyklių projektas

OBJEKTO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Dokumente vartojamos sąvokos:
Objektas – gyvenamųjų namų kvartalas adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, su požemine automobilių stovėjimo aikštele, vidiniu kiemu, išorine teritorija iki šaligatvių ir visais kitais kvartalo priklausiniais.
Namas – gyvenamosios paskirties namas adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Butas – gyvenamosios paskirties patalpa, esanti adresu M. Mironaitės g. 12-x, 14-x, 16-x, 18-x, 20-x, 22-x, 24-x (kur x – konkretus buto numeris).
Savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas, esantis adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Visi šiose taisyklėse numatyti reikalavimai privalomi ir patalpų nuomininkams.
Namų komplekso vidinis kiemas – teritorija, apribota gyvenamųjų namų adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, bei tvora.
Visa gyvenvietės teritorija – žiūr. Objektas.
Bendrija – DNSB “Gudelių šilas”.
I. Reikalavimai atliekant buto apdailos ir remonto darbus

1.1. Namo konstrukcijos, fasadas ir kt.:
1.1.1. Draudžiama ardyti ar daryti bet kurį kitą neigiamą poveikį Namo gelžbetoninėms ir mūrinėms konstrukcijoms: kolonoms, sijoms, perdangoms, sienoms ir pan.
1.1.2. Neleidžiama atidenginėti paslėptų Namo konstrukcijų: armatūros, metalo profilių, hidroizoliacijos, šilumos ir garso izoliacinių medžiagų ir pan.
1.1.3. Draudžiama daryti angas Namo lauko ir tarp butinėse mūrinėse sienose.
1.1.4. Draudžiama be raštiško suderinimo su Namo projekto autoriais ant namo fasado kabinti projekte nenumatytus šviestuvus, kondicionierius, rekuperatorius, stiklinti balkonus, perklijuoti balkonų plyteles pakeičiant jų vizualinę išvaizdą, įrenginėti Namo projekte nenumatytus stoglangius, židinius, antresoles, statyti langus, kurie skiriasi nuo kitų Name sustatytų langų, ir kt.
1.1.5. Draudžiama įrenginėti projekte nenumatytus ventiliacijos ar dūmų šalinimo kanalus per stogą ar sienas.
1.2. Grindys:
1.2.1. Draudžiama gręžti į grindis ar kitaip jas fiziškai paveikti, neįsitikinus, kad norimose gręžti ar kitose fizinio poveikio vietose nepravesti laidai, kabeliai, šildymo sistemos ir kt. Draudžiama gręžti ar kitaip fiziškai paveikti slenkstį prie balkono durų, langų, vitrinų kad nebūtų pažeistas hidroizoliacijos sluoksnis.
1.2.2. Draudžiama ardyti grindų pasluoksnius.
1.2.3. Savininkas privalo užtikrinti, kad sanitariniuose mazguose būtų įrengtas patikimas hidroizoliacijos sluoksnis.
1.3. Sienos (pertvaros):
1.3.1. Draudžiama ardyti sienų garso izoliacinį sluoksnį, daryti giluminį fizinį poveikį tose vietose, kur yra pravestos bet kokios inžinerinės sistemos.
1.3.2. Siekinat išventi Buto garso izoliacijos sumažėjimo, nerekomenduojama didinti rozečių kiekį/skaičių ventiliacijos kanalų, tarp butinėse ir lauko sienose.
1.4. Lubos:
1.4.1. Draudžiama perdangose įrenginėti vagas, gręžti kiaurymes, daryti kitokį giluminį fizinį poveikį.
1.5. Šildymo sistema:
1.5.1. Draudžiama atjunginėti šildymo prietaisus nuo vamzdynų, neužaklinus jų galų bei neužtikrinus, kad iš vamzdynų į aplinką nenutekės vanduo.
1.5.2. Draudžiama įrenginėti vandeniu šildomas grindis, prieš tai nesuderinus grindų šildymo vandeniu projekto su šilumos tiekėjais.
1.5.3. Draudžiama naudoti termofikacinį šildymo sistemų vandenį ūkinėms ar kitoms reikmėms.
1.5.4. Savininkas privalo Bute palaikyti ne žemesnę kaip +10 °C temperatūrą.
1.6. Kondicionavimo, vandentiekio nuotekų, kitos inžinerinės sistemos:
1.6.1. Draudžiama gręžti ar daryti bet kokį kitą giluminį fizinį poveikį Namo vandentiekio, šilumos,nuotekų vamzdynams.
1.6.2. Draudžiama į kanalizacijos vamzdžius pilti statybines atliekas.
1.6.3. Išorinius kondicionavimo agregatus montuoti galima tik namo projekte nurodytose vietose, nekeičiant jų projektinių galingumų, padėčių, matmenų, tai atlikti privalo tik kvalifikuoti darbuotojai.
1.7. Bendro naudojimo objektai, patalpos:
1.7.1. Savininkas įsipareigoja nešiukšlinti bendrojo naudojimo patalpų, įėjimų, privažiavimų bei greta Namo esančios teritorijos. Šiukšles Savininkas įsipareigoja pagal jų rūšis mesti tik į specialius konteinerius arba išvežti. Savininkas įsipareigoja nesandėliuoti laiptinėse, automobilių stovėjimo vietose, bendrojo naudojimo patalpose, įėjimuose, privažiavimuose statybinių medžiagų, įrankių, baldų ir pan.
1.7.2. Draudžiama panaikinti ar apsunkinti priėjimą prie techninių patalpų, energetinių išteklių skaitiklių bei spintų.
1.7.3. Negalima asmeninėms reikmėms naudoti elektros energijos, prietaisus pajungiant į bendrojo naudojimo patalpų rozetes.
1.7.4. Darbų atlikimo metu Buto vidinėje pusėje prie išėjimo rekomenduojama laikyti du nuolat prižiūrimus – grubaus valymo ir švaraus (drėgno) valymo – kilimėlius, kad į bendrojo naudojimo patalpas iš Butų nepatektų šiukšlės ir dulkės.

II. Objekto vidaus tvarkos taisyklės

Objekto vidaus tvarkos taisyklės nustatytos siekiant apsaugoti bendrojo naudojimo objektus nuo galimo sugadinimo, suniokojimo ir išliekamosios vertės sumažėjimo; užtikrinti nuolatinę švarą ir tvarką bendrojo naudojimo patalpose bei Namui priskirtoje teritorijoje; užtikrinti Name esančio bendrojo ir privataus materialaus turto saugumą, bei priešgaisrinę saugą. Savininkas, turintis nuosavybės teise Butą ir/ar kitas patalpas, privalo laikytis žemiau išdėstytų reikalavimų:
2.1. Bendrojo naudojimo patalpos:
2.1.1. Draudžiama keisti, rekonstruoti, savarankiškai remontuoti bet kokias bendro naudojimo patalpas;
2.1.2. Draudžiama bendrojo naudojimo patalpose laikyti bei ramstyti statybines medžiagas, inventorių, įrankius, baldus, pavojingas medžiagas ar kitą turtą;
2.1.3. Draudžiama išmontuoti, taisyti, modifikuoti telefonspynes, praėjimo kontrolės, apsaugos ir dūmų šalinimo sistemas, kitus bendro naudojimo patalpose esančius apskaitos, šildymo prietaisus bei įrenginius. Pastebėjus bendro naudojimo patalpose esančių sistemų ir/ar prietaisų gedimus, privaloma kuo skubiau informuoti Namą eksploatuojančios bendrovės atsakingą asmenį;
2.1.4. Draudžiama bendro naudojimo patalpose, Namo prieigose, ant Namo stogo montuoti bet kokią statytojų nenumatytą įrangą;
2.1.5. Draudžiama atlikti bet kokius stogų, fasadų, balkonų, terasų, kitų konstrukcijų keitimo ar rekonstrukcijos darbus;
2.1.6. Neleidžiama didinti Buto plotą pasinaudojus bendromis namo erdvėmis, balkonų plotu.
2.1.7. Draudžiama Bute, rūsyje, dviračių laikymo patalpose, garaže, visose bendro naudojimo patalpose, taip pat kieme, ant Namo stogo laikyti degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ar prietaisus;
2.1.8. Neleidžiama kieme, komplekso prieigose bei požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse atlikinėti bet kokius transporto priemonių remonto, valymo, plovimo darbus;
2.1.9. Neleidžiama statyti automobilį taip, kad jis užstatytų įvažiavimą į požeminius garažus, blokuotų patekimą bendro naudojimo patalpas;
2.1.10. Draudžiama į Bute bei kitose patalpose esančias kanalizacijos sistemas pilti medžiagas, skystąsias atliekas, kurios galėtų pabloginti bendros namo nuotekų sistemos funkcionavimą;
2.1.11. Draudžiama Objekte veikiančiais liftais transportuoti daiktus, kurie dėl savo matmenų ar savybių galėtų pažeisti lifto vidinės dalies apdailą;
2.1.12. Neleidžiama dviračių, vežimėlių, bet kokių kitų daiktų laikyti Butų laiptinėse (dviračius, vežimėlius leidžiama laikyti tik jiems specialiai skirtose vietose);
2.1.13. Draudžiama rūkyti liftų holuose, laiptinėse, tambūruose.
2.1.14. Privaloma naudojantis Objekte veikiančiais liftais, vadovautis lifto naudojimosi taisyklėmis;
2.1.15. Privaloma laikant gyvūnus gyvenamosiose patalpose, vadovautis gyvūnų laikymo Vilniaus mieste taisyklėmis;
2.1.16. Privaloma šalinant sniegą iš Buto balkonų ar terasų, laikytis visų įmanomų saugumo priemonių.
2.1.17. Draudžiama per balkoną mėtyti šiukšles, purtyti kilimus ar kitaip teršti kitų turtą ir aplinką.
2.1.18. Draudžiama balkonuose, terasose naudoti lauko kepsnines (išskyrus elektrines), fakelus ar kitą, gaisro pavojų keliančią įrangą.
2.2. Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė:
2.2.1. Neleidžiama požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse statyti automobilius su dujine įranga, o taip pat požeminėse automobilių aikštelėse važinėti bei statyti automobilius su dygliuotomis padangomis;
2.2.2. Neleidžiama požeminėje stovėjimo aikštelėje statyti automobilius ar kitas motorizuotas transporto priemones, nuosavybės teise nepriklausančiose vietose, požeminės stovėjimo aikštelės pravažiavimuose ar kitose, nepažymėtose, tam neskirtose vietose;
2.2.3. Draudžiama požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje važinėti riedučiais, riedlentėmis, dviračiais ir kitomis nemotorinėmis transporto priemonėmis, žaisti;
2.2.4. Požeminiame parkinge galima įsirengti įprastą elektros lizdą (paprastą 220 V buitinę rozetę), skirtą elektromobiliui pakrauti. Rozetė turi būti su tvarkigu įžeminimu. Norint įsirengti rozetę, Bendrijos valdybai ar pirmininkui reikia pateikti rozetės pajungimo nuo apskaitos prietaiso schemą ir planą, kuriame turi būti pažymėta laidų iki rozetės tiesimo schema bei pačio elektros lizdo įrengimo vieta. Rozetės įrengimo darbus galima pradėti tik tada, kai pateiktus dokumentus raštu suderina Bendrijos pirmininkas ar kitas įgaliotas asmuo.
2.3. Namų komplekso vidinis kiemas:
2.3.1. Draudžiama naudotis motorinėmis ar kitomis triukšmą sukeliančiomis transporto priemonėmis ar įrengimais Namų komplekso vidiniame kieme;
2.3.2. Draudžiama vidiniame komplekso kieme keisti pastatytų įrenginių (vaikiškų sūpynių, suoliukų ir kt.) vietą, juos modifikuoti;
2.3.3. Draudžiama kieme ir bendro naudojimo patalpose paleisti, vedžioti ar laikyti bet kokius gyvūnus;
2.3.4. Draudžiama pilti smėlį ar kt. medžiagas į fontaną ar kitaip gadinti fontano dangą ir įrangą.
2.4. Visa gyvenvietės teritorija:
2.4.1. Draudžiama gyvenvietės teritorijoje savavališkai sodinti bet kokius augalus.
2.4.2. Prie terasų pasodintos tujos turi būti tvarkingai karpomos ir prižiūrimos, kad neviršytų 1,6 m aukščio. Rekomenduojamas aukštis – 1,2 m.
2.4.3. Draudžiama mėtyti kamuolius ar kt. daiktus į fasadą, ar kitaip gadinti Namo fasado konstruktyvą.
2.4.4. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti teritorijoje esantį turtą (augalus, fontaną, suoliukus, žaidimo aikštelių įrangą ir kt.).
2.5. Savininkas, pastebėjęs Namui ar gyventojų saugumui pavojų keliančius požymius, įsipareigoja kuo skubiau apie tai informuoti Namą eksploatuojančios bendrovės atsakingą asmenį arba Bendrijos valdybą;
2.6. Išsiliejus iš automobilio į Objekto aplinką (antžeminėje ar požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, ant šaligatvio ar pan.) kenksmingiems skysčiams (tepalams, bendzinui ir pan.), automobilio savininkas/naudotojas privalo nedelsiant likviduoti padarytą žalą, kitu atveju bus pateikiamas įspėjimas padaryti tai per atitinkamą laiko tarpą, o nelikvidavus kenksmingų medžiagų, jas likviduos specializuota atliekų tvarkymo įmonė, ir už atliktus darbus sąskaita bus pateikta automobilio savininkui/naudotojui.
2.7. Visi savininkai/gyventojai privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir normų.
III. Bendri reikalavimai

3.1. Už šių taisyklių nesilaikymą gręsia įspėjimas arba bauda (pagal tuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus).
3.2. Kai kuriuos Objekto vidaus tvarkos taisyklių punktų reikalavimus galima keisti, jeigu yra gauti atitinkami leidimai, sutikimai, suderinimai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir yra suderinta su Bendrijos valdyba.

Visuotinis DNSB „Gudelių šilas“ bendrijos narių susirinkimas

DNSB „Gudelių šilas“ ir Vilniaus miesto M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 butų bei kitų patalpų savininkų DĖMESIUI!

2017 m. vasario mėn. 7 d., 20 val.

ŠAUKIAMAS PAKARTOTINIS VISUOTINIS DNSB „GUDELIŲ ŠILAS“ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS

SUSIRINKIMAS ĮVYKS POŽEMINĖJE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖJE „C“ DALYJE
(prie buvusio apsaugos posto)

REGISTRACIJOS PRADŽIA 19.30 val.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. DNSB „Gudelių šilas“ veiklos ataskaita;
2. Apsaugos kamerų antro etapo organizavimas;
3. Apsauga dienos metu;
4. Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas;
5. TELE2 ryšio antena;
6. Vartų pulteliai;
7. Dėl motociklų vietų įrengimo;
8. Galimi nauji DNSB „Gudelių šilas“ administravimo medeliai;
9. Naujų valdybos narių rinkimas;
10. Bendrijos pirmininko rinkimas;
11. Kiti klausimai.

Bendrijos pirmininkas
Robertas Ivanauskas

DNSB „Gudelių šilas“ vidaus tvarkos taisyklių projektas

Dokumente vartojamos sąvokos:
Objektas – gyvenamųjų namų kvartalas adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, su požemine automobilių stovėjimo aikštele, vidiniu kiemu, išorine teritorija iki šaligatvių ir visais kitais kvartalo priklausiniais.
Namas – gyvenamosios paskirties namas adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Butas – gyvenamosios paskirties patalpa, esanti adresu M. Mironaitės g. 12-x, 14-x, 16-x, 18-x, 20-x, 22-x, 24-x (kur x – konkretus buto numeris).
Savininkas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso nekilnojamas turtas, esantis adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Visi šiose taisyklėse numatyti reikalavimai privalomi ir patalpų nuomininkams.
Namų komplekso vidinis kiemas – teritorija, apribota gyvenamųjų namų adresu M. Mironaitės g. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, bei tvora.
Visa gyvenvietės teritorija – žiūr. Objektas.
Bendrija – DNSB “Gudelių šilas”.
I. Reikalavimai atliekant buto apdailos ir remonto darbus

1.1. Namo konstrukcijos, fasadas ir kt.:
1.1.1. Draudžiama ardyti ar daryti bet kurį kitą neigiamą poveikį Namo gelžbetoninėms ir mūrinėms konstrukcijoms: kolonoms, sijoms, perdangoms, sienoms ir pan.
1.1.2. Neleidžiama atidenginėti paslėptų Namo konstrukcijų: armatūros, metalo profilių, hidroizoliacijos, šilumos ir garso izoliacinių medžiagų ir pan.
1.1.3. Draudžiama daryti angas Namo lauko ir tarp butų mūrinėse sienose.
1.1.4. Draudžiama be raštiško suderinimo su Namo projekto autoriais ant namo fasado kabinti projekte nenumatytus šviestuvus, kondicionierius, rekuperatorius, stiklinti balkonus, perklijuoti balkonų plyteles pakeičiant jų vizualinę išvaizdą, įrenginėti Namo projekte nenumatytus stoglangius, židinius, antresoles, statyti langus, kurie skiriasi nuo kitų Name sustatytų langų, ir kt.
1.1.5. Draudžiama įrenginėti projekte nenumatytus ventiliacijos ar dūmų šalinimo kanalus per stogą ar sienas.
1.2. Grindys:
1.2.1. Draudžiama gręžti į grindis ar kitaip jas fiziškai paveikti, neįsitikinus, kad norimose gręžti ar kitose fizinio poveikio vietose nepravesti laidai, kabeliai, šildymo sistemos ir kt. Draudžiama gręžti ar kitaip fiziškai paveikti slenkstį prie balkono durų, langų, vitrinų kad nebūtų pažeistas hidroizoliacijos sluoksnis.
1.2.2. Draudžiama ardyti grindų pasluoksnius.
1.2.3. Savininkas privalo užtikrinti, kad sanitariniuose mazguose būtų įrengtas patikimas hidroizoliacijos sluoksnis.
1.3. Sienos (pertvaros):
1.3.1. Draudžiama ardyti sienų garso izoliacinį sluoksnį, daryti giluminį fizinį poveikį tose vietose, kur yra pravestos bet kokios inžinerinės sistemos.
1.3.2. Siekiant išvengti Buto garso izoliacijos sumažėjimo, nerekomenduojama didinti rozečių kiekį/skaičių ventiliacijos kanalų, tarp butų ir lauko sienose.
1.4. Lubos:
1.4.1. Draudžiama perdangose įrenginėti vagas, gręžti kiaurymes, daryti kitokį giluminį fizinį poveikį.
1.5. Šildymo sistema:
1.5.1. Draudžiama atjunginėti šildymo prietaisus nuo vamzdynų, neužaklinus jų galų bei neužtikrinus, kad iš vamzdynų į aplinką nenutekės vanduo.
1.5.2. Draudžiama įrenginėti vandeniu šildomas grindis, prieš tai nesuderinus grindų šildymo vandeniu projekto su šilumos tiekėjais.
1.5.3. Draudžiama naudoti termofikacinį šildymo sistemų vandenį ūkinėms ar kitoms reikmėms.
1.5.4. Savininkas privalo Bute palaikyti ne žemesnę kaip +10 °C temperatūrą.
1.6. Kondicionavimo, vandentiekio nuotekų, kitos inžinerinės sistemos:
1.6.1. Draudžiama gręžti ar daryti bet kokį kitą giluminį fizinį poveikį Namo vandentiekio, šilumos,nuotekų vamzdynams.
1.6.2. Draudžiama į kanalizacijos vamzdžius pilti statybines atliekas.
1.6.3. Išorinius kondicionavimo agregatus montuoti galima tik namo projekte nurodytose vietose, nekeičiant jų projektinių galingumų, padėčių, matmenų, tai atlikti privalo tik kvalifikuoti darbuotojai.
1.7. Bendro naudojimo objektai, patalpos:
1.7.1. Savininkas įsipareigoja nešiukšlinti bendrojo naudojimo patalpų, įėjimų, privažiavimų bei greta Namo esančios teritorijos. Šiukšles Savininkas įsipareigoja pagal jų rūšis mesti tik į specialius konteinerius arba išvežti. Savininkas įsipareigoja nesandėliuoti laiptinėse, automobilių stovėjimo vietose, bendrojo naudojimo patalpose, įėjimuose, privažiavimuose statybinių medžiagų, įrankių, baldų ir pan.
1.7.2. Draudžiama panaikinti ar apsunkinti priėjimą prie techninių patalpų, energetinių išteklių skaitiklių bei spintų.
1.7.3. Negalima asmeninėms reikmėms naudoti elektros energijos, prietaisus pajungiant į bendrojo naudojimo patalpų rozetes.
1.7.4. Darbų atlikimo metu Buto vidinėje pusėje prie išėjimo rekomenduojama laikyti du nuolat prižiūrimus – grubaus valymo ir švaraus (drėgno) valymo – kilimėlius, kad į bendrojo naudojimo patalpas iš Butų nepatektų šiukšlės ir dulkės.

II. Objekto vidaus tvarkos taisyklės

Objekto vidaus tvarkos taisyklės nustatytos siekiant apsaugoti bendrojo naudojimo objektus nuo galimo sugadinimo, suniokojimo ir išliekamosios vertės sumažėjimo; užtikrinti nuolatinę švarą ir tvarką bendrojo naudojimo patalpose bei Namui priskirtoje teritorijoje; užtikrinti Name esančio bendrojo ir privataus materialaus turto saugumą, bei priešgaisrinę saugą. Savininkas, turintis nuosavybės teise Butą ir/ar kitas patalpas, privalo laikytis žemiau išdėstytų reikalavimų:
2.1. Bendrojo naudojimo patalpos:
2.1.1. Draudžiama keisti, rekonstruoti, savarankiškai remontuoti bet kokias bendro naudojimo patalpas;
2.1.2. Draudžiama bendrojo naudojimo patalpose laikyti bei ramstyti statybines medžiagas, inventorių, įrankius, baldus, pavojingas medžiagas ar kitą turtą;
2.1.3. Draudžiama išmontuoti, taisyti, modifikuoti telefonspynes, praėjimo kontrolės, apsaugos ir dūmų šalinimo sistemas, kitus bendro naudojimo patalpose esančius apskaitos, šildymo prietaisus bei įrenginius. Pastebėjus bendro naudojimo patalpose esančių sistemų ir/ar prietaisų gedimus, privaloma kuo skubiau informuoti Namą eksploatuojančios bendrovės atsakingą asmenį;
2.1.4. Draudžiama bendro naudojimo patalpose, Namo prieigose, ant Namo stogo montuoti bet kokią statytojų nenumatytą įrangą;
2.1.5. Draudžiama atlikti bet kokius stogų, fasadų, balkonų, terasų, kitų konstrukcijų keitimo ar rekonstrukcijos darbus;
2.1.6. Neleidžiama didinti Buto plotą pasinaudojus bendromis namo erdvėmis, balkonų plotu.
2.1.7. Draudžiama Bute, rūsyje, dviračių laikymo patalpose, garaže, visose bendro naudojimo patalpose, taip pat kieme, ant Namo stogo laikyti degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ar prietaisus;
2.1.8. Neleidžiama kieme, komplekso prieigose bei požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse atlikinėti bet kokius transporto priemonių remonto, valymo, plovimo darbus;
2.1.9. Neleidžiama statyti automobilį taip, kad jis užstatytų įvažiavimą į požeminius garažus, blokuotų patekimą bendro naudojimo patalpas;
2.1.10. Draudžiama į bute bei kitose patalpose esančias kanalizacijos sistemas pilti medžiagas, skystąsias atliekas, kurios galėtų pabloginti bendros namo nuotekų sistemos funkcionavimą;
2.1.11. Draudžiama Objekte veikiančiais liftais transportuoti daiktus, kurie dėl savo matmenų ar savybių galėtų pažeisti lifto vidinės dalies apdailą;
2.1.12. Neleidžiama dviračių, vežimėlių, bet kokių kitų daiktų laikyti Butų laiptinėse (dviračius, vežimėlius leidžiama laikyti tik jiems specialiai skirtose vietose);
2.1.13. Draudžiama rūkyti liftų holuose, laiptinėse, tambūruose.
2.1.14. Privaloma naudojantis Objekte veikiančiais liftais, vadovautis lifto naudojimosi taisyklėmis;
2.1.15. Privaloma laikant gyvūnus gyvenamosiose patalpose, vadovautis gyvūnų laikymo Vilniaus mieste taisyklėmis;
2.1.16. Privaloma šalinant sniegą iš Buto balkonų ar terasų, laikytis visų įmanomų saugumo priemonių.
2.1.17. Draudžiama per balkoną mėtyti šiukšles, purtyti kilimus ar kitaip teršti kitų turtą ir aplinką.
2.1.18. Draudžiama balkonuose, terasose naudoti lauko kepsnines (išskyrus elektrines), fakelus ar kitą, gaisro pavojų keliančią įrangą.
2.2. Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė:
2.2.1. Neleidžiama požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse statyti automobilius su dujine įranga, o taip pat požeminėse automobilių aikštelėse važinėti bei statyti automobilius su dygliuotomis padangomis;
2.2.2. Neleidžiama požeminėje stovėjimo aikštelėje statyti automobilius ar kitas motorizuotas transporto priemones, nuosavybės teise nepriklausančiose vietose, požeminės stovėjimo aikštelės pravažiavimuose ar kitose, nepažymėtose, tam neskirtose vietose;
2.2.3. Draudžiama požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje važinėti riedučiais, riedlentėmis, žaisti.
2.3. Namų komplekso vidinis kiemas:
2.3.1. Draudžiama naudotis motorinėmis ar kitomis triukšmą sukeliančiomis transporto priemonėmis ar įrengimais Namų komplekso vidiniame kieme;
2.3.2. Draudžiama vidiniame komplekso kieme keisti pastatytų įrenginių (vaikiškų sūpynių, suoliukų ir kt.) vietą, juos modifikuoti;
2.3.3. Draudžiama kieme ir bendro naudojimo patalpose paleisti, vedžioti ar laikyti bet kokius gyvūnus;
2.3.4. Draudžiama pilti smėlį ar kt. medžiagas į fontaną ar kitaip gadinti fontano dangą ir įrangą.
2.4. Visa gyvenvietės teritorija:
2.4.1. Draudžiama gyvenvietės teritorijoje savavališkai sodinti bet kokius augalus.
2.4.2. Prie terasų pasodintos tujos turi būti tvarkingai karpomos ir prižiūrimos, kad neviršytų 1,6 m aukščio. Rekomenduojamas aukštis – 1,2 m.
2.4.3. Draudžiama mėtyti kamuolius ar kt. daiktus į fasadą, ar kitaip gadinti Namo fasado konstruktyvą.
2.4.4. Draudžiama laužyti ar kitaip gadinti teritorijoje esantį turtą (augalus, fontaną, suoliukus, žaidimo aikštelių įrangą ir kt.).
2.5. Savininkas, pastebėjęs Namui ar gyventojų saugumui pavojų keliančius požymius, įsipareigoja kuo skubiau apie tai informuoti Namą eksploatuojančios bendrovės atsakingą asmenį arba Bendrijos valdybą;
2.6. Visi savininkai/gyventojai privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir normų.
III. Bendri reikalavimai

3.1. Už šių taisyklių nesilaikymą gręsia įspėjimas arba bauda (pagal tuo metu Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus).
3.2. Kai kuriuos Objekto vidaus tvarkos taisyklių punktų reikalavimus galima keisti, jeigu yra gauti atitinkami leidimai, sutikimai, suderinimai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir yra suderinta su Bendrijos valdyba.